UA56 Huggare
Slida: Björkmasur och renhorn
Skaft: Älghorn, björkmasur
Blad 200x32mm Smed Bengt Rönnkvist Töre