UA61 Skaft: Renhorn, tenn, vulkfiber
Slida: Renhorn
Blad: 70x23mm Smed: Anders Kero