Arbetsorder 2018

Jag jobbar bara med löpande uppdrag och kan där det är möjligt göra en uppskattning av längd på uppdraget
När vi kommit överens om ett uppdrag önskar jag följande uppgifter ifyllda

Förutom elinstallationer av sommarstugor, tillbyggnader har jag också erfarenhet av allmänn elservice samt industrinstallation

Jag jobbar med ROT avdrag där kunden så önskar

Villkor för uppdrag from 2019-01-01

Arbete: 470 kr/tim exkl moms oavsett tidpunkt ifall den är vald av ulfa AB
Restid: 200 kr/tim exkl moms
Minidebitering arbete: 0,5 tim
Reseersättning: 19 kr/mil
Materialpåslag: 10% på köpt material
Traktamente: Vid uppdrag över 5 mil från centrala Skellefteå när uppdraget överstiger 8 tim
Servicebil debiteras 200 kr/dag oavsett uppdragets längd