Förutom elinstallationer av sommarstugor, tillbyggnader har jag också erfarenhet av allmänn elservice samt industrinstallation

Jag jobbar med ROT avdrag där kunden så önskar

Villkor för uppdrag from 2019-06-01

Arbete: 470 kr/tim exkl moms oavsett tidpunkt ifall den är vald av ulfa AB
Restid: 200 kr/tim exkl moms
Minidebitering arbete: 1 tim
Reseersättning: 19 kr/mil
Materialpåslag: 10% på köpt material
Traktamente: Vid uppdrag över 5 mil från centrala Skellefteå när uppdraget överstiger 8 tim
Servicebil debiteras 200 kr/dag oavsett uppdragets längd