Ostknivset
UA 119
Stabiliserad sälg och renhorn
Pris 900kr