UA69
Renhorn skaft och upphängarkulor
Blad 40x25mm
Pris 900kr