UA 103
Blad ;Lauri 75*22 mm kolstål
Sälgmasur och renhorn
Pris 3100 kr