UA 99
Täljblad 60*19 mm
Sälg och renhorn
Pris 2600 kr