Knives

2022-07-23

Jag försöker hålla denna sida uppdaterad med vad jag har tillverkat och har hemma
Skriv gärna och fråga om du vill ha mer uppgifter eller fler bilder på en speciell produkt.
Hör också av dig om du har något önskemål om en kniv efter egen design

UA xxx, y  y=alternativa bilder på samma produkt

I'm trying to keep this page updated regarding products produced, not sold.
Give my a mail if you have questions regarding these products or if you have requests on custom made knives

UA xxx, y  y=alternative picture on the same product

Mina knivar görs för att användas, det är robusta och materialet är valt med omsorg.

My knives are made to be used, they rigid built from selected material

Knivarna mår bäst av att vara i bruk och får då den patina och personlighet som flitigt användande ger. Lite fett nu och då gör att lädret håller sig starkt och vackert, var ändå uppmärksam på lädersnodd och hål i holk för snodden. Det nöts, så förr eller senare kan detta måsta uppgraderas

The knives keeps their finish and function best by beeing frequently used. Some grease now and then keeps the leather in good condition. The wear of leather in the belt loopp and the sheath  have to be observed after some years of usage