UA 164
Helträslida trä ; myrtall
Blad 75*18 mm
1200kr