UA 188
Fiske och slöjdkniv
75x15 mm
Sälg och renhorn
2500 kr